Importører, forhandlere og sponsorer

Omtale af produkter for importører

Er du importør af MC produkter, som kan anvendes til banebrug, har du muligheden for at få dem synliggjort på TrackdayGuiden, eneste omkostning er det produkt du ønsker synliggjort stillet til rådighed for TrackdayGuiden så vi kan afprøve det og derved stå inden for produktet. Det er en unik mulighed for at henvende sig til direkte til målgruppen med et specifikt behov og derved skabe en efterspørgsel på markedet for netop dit produkt.

Hvad kræver det ?
Det eneste det kræver er, at du leverer færdigt tekstmateriale med beskrivelse af produktet, minimum 2 eksemplar af selve produktet, samt billedemateriale. Så sørger vi for at tilpasse materialet og få det på hjemmesiden uden omkostninger for dig.

Kan man få omtale af et produkt uden at have noget færdigt materiale ?
JA – det kan du sagtens. Har du ikke noget materiale på et produkt du ønsker at skabe opmærksomhed omkring, hjælper vi dig gerne. Det kræver blot at du sponsorerer mindst 4 eksemplar af produktet til TrackdayGuiden. Så sørger vi for at få testet produktet og laver en artikkel om det.

Bliv samarbejdspartnere og få beskrivelse på TrackdayGuiden

Er du forhandler af Mc produkter som er relevant til banebrug, har du mulighed for at få synliggjort din forretning på TrackdayGuiden. Det er en unik mulighed for at henvende sig til direkte til målgruppen med et specifikt behov og derved skabe interesse for din forretning. Du vil endvidere fremgå på TrackdayGuidens liste over forhandlere, som ønsker at udbrede kendskabet til Trackdays.

Hvad kræver det ?
Det eneste det kræver er, at du leverer billedemateriale og færdigt tekstmateriale med beskrivelse af hvilke produkter og services du kan tilbyde i din forretning indenfor banebrug. Vi sørger naturligvis for at linke til din hjemmeside, så brugerne kan læse yderligere om din forretning. Vi tilpasser materialet og får det på hjemmesiden uden omkostninger for dig.

Skal TrackdayGuiden have noget til gengæld ?
JA – det skal vi. Men ikke mere end hvad vi kan tilbyde igen. Vi tilbyder beskrivelse af din forretning og ønsker det samme om TrackdayGuiden på din hjemmeside eller andre elektronisk / sociale medier du benytter. Beskrivelsen af din forretning på TrackdayGuiden, kan føre til en økonomisk gevindst for dig, men vi ønsker blot at udbrede kendskabet til TrackdayGuiden og derved interessen for trackdays.

Bliv sponsor eller donorer og bidrag til udbredelsen af trackdays

TrackdayGuiden er en non profit organisation hvis drift afhænger af bidrag fra sponsorer og indtægter fra annoncer. Du kan yde et sponsorat som et direkte økonomisk beløb eller indirekte i form af produkter eller ydelser.

Standard sponsorat
Beløb eller ydelser med en værdi på mindst 3.000 kr.
Opgjort pr. kalenderår

Fremhævelse af sponsorer
Alle sponsorer vil blive synliggjort og fremhævet på TrackdayGuiden´s forside med logo eller navn. Det er således ikke muligt at markedsføre produkter eller ydelser på denne placering.

Læs mere


v

Annonceringsformater
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
<