Arrangør - FDM

Responsive image

FDM

Med FDM Køreteknik kan du komme på lige netop det MC-kursus som passer til dig.

MC kursus - niveau A. For de motorcyklister der magter grundteknikken på motorcykel og nu gerne vil gå lidt mere avancerede veje. Der undervises i bredt anerkendte køretekniske færdigheder og teknikker.

PMC kursus - niveau B. Forudsætning for deltagelse på MC-kursus niveau B, er kursusbevis for deltagelse på MC kursus niveau A. Der undervises ligesom på niveau A i bredt anerkendte køretekniske færdigheder og teknikker.

MC kursus - grundteknik. Lær basale færdigheder som bremseteknik, undvigeteknik og balance.

Setup kursus for motorcykler. På dette kursus lærer kursisten at indstille affjedring m.m. korrekt. Der er på kurset et roadracing værksted med mekaniker, som gratis kan benyttes. Her findes alt i affjedrings olier i alle viskociteter uden beregning for kursisten.

KILDE: www.koerekurser.fdm.dk

* - Pris til medlemmer af FDM eller MCTC, MCTC koster kun kr. 160,- pr. år.

NYT i 2017 : Niveau SvingPro

(Mestersvinger typen men færre kursister)

Pris: Medlem af FDM eller MCTC: ? kr

Priserne inkluderer morgenmad, frokost samt eftermiddagskaffe med kage.

Kursus beskrivelse
MC kurset grundteknik er for de motorcyklister, der vil have de basale færdigheder som bremseteknik, undvigeteknik og balance på plads. MC kurset grundteknik leder op til MC kursus niveau A og B.

På det køretekniske MC kursus grundteknik undervises kun i aktive sikkerhedsfærdigheder, og ikke i dynamiske kørefærdigheder som på MC kursus niveau A og B. Det er de anerkendte grundlæggende principper for sikker kørsel på motorcykel som kurset bygger på. Formålet med MC kurset grundteknik er, at udstyre kursisten med de vigtige egenskaber der skal til, når uforudsete situationer opstår i trafikken. Specielt det at bremse samt undvige øves så ingen glemmer det. MC kurset grundteknik giver kursisten et klart større overskud i de klassisk farlige situationer f.eks når motorcyklisten overses af medtrafikanterne. Kurset afvikles på både FDM Jyllandsringen og FDM Sjællandsringen.

Kursusdagen

MC kursus grundteknik er af 8 timers varighed og kursisterne bliver under morgenmaden introduceret til dagens program. Grundteknik foregår i teorilokalet samt på manøvrebanen. Under øvelserne er der ca. 5 elever pr. instruktør, så instruktøren har mulighed for at give uddybende og konstruktive tilbagemeldinger til hver enkelt kursist.

Den teoretiske del af undervisningen foregår i et dedikeret teorilokale, hvor teoriinstruktøren bl.a. ved hjælp af overhead, whiteboard, plancher, omdelt materiale og evt. video, underviser maksimalt 15 elever. I teorilektionerne præsenteres kursisterne for de køretekniske principper som senere danner grundlag for en del af de efterfølgende praktiske øvelser på manøvrebanen, og teorilektionerne er ligeledes kursisternes mulighed for at gå i dybden med enkeltområder.

Lær de grundlæggende teknikker

Blandt øvelserne, der gennemgås på MC kurset grundteknik kan blandt andet nævnes bremsning med bagbremse, bremsning med forbremse, bremsning med kombineret bremse, undvige, bremse og undvige, kontrastyring og meget mere. Efter hver enkelt lektion på manøvrebanener er der i teorilokalet mulighed for at gå i dybden med enkeltområder.

Kurset afsluttes med udstedelse af kursusbevis og bogen "Sikker kørsel på MC" udleveres til kursisten.
MC kursus niveau A er for de motorcyklister der magter grundteknikken og gerne vil lære den dynamiske svingteknik. At gennemføre MC kursus niveau A er en forudsætning for at kunne tage MC kursus niveau B.

MC kursus niveau A er for de motorcyklister der magter grundteknikken på motorcykel og nu gerne vil gå lidt mere avancerede veje. På det køretekniske MC kursus niveau A undervises i bredt anerkendte køretekniske færdigheder og teknikker. Teknikker som om muligt løbende forbedres og udvikles, og som i forbindelse med nogle af road racing sportens meget kendte og højt estimerede navne, har fundet anvendelse ved køreteknisk undervisning.

Kursets sigte er bl.a. at udstyre kursisten med en viden, samt en række teknikker og færdigheder, som alle kan bidrage til en større forståelse for motorcyklismens muligheder og begrænsninger, såvel som skærpelse af kursistens færdigheder. På MC kursus niveau A sigter en stor del af øvelserne på at give kursisten et væsentligt større mentalt overskud, et overskud som ikke er uvæsentligt i forbindelse med øget sikkerhed for motorcyklisten selv, og ikke mindst trafikanter generelt. Kurset afvikles på både FDM Jyllandsringen og FDM Sjællandsringen.

Kursets første dag

På kursets første dag, er der under morgenmaden som er inkluderet i kursusgebyret, introduktion til kurset og hhv. teori, manøvrebane og racerbaneinstruktørerne. Dernæst inddeles kursisterne i hold på ca. 5 deltagere hver, hvor hvert hold tildeles en fast tilknyttet baneinstruktør som begge dage ved banelektionerne følger holdet.

Den teoretiske del af undervisningen foregår i et dedikeret teorilokale, hvor teori instruktøren bl.a. ved hjælp af overhead, whiteboard, plancher, omdelt materiale og evt. video, underviser det samlede hold på dette niveau. I teorilektionerne præsenteres kursisterne for de køretekniske principper, som senere danner grundlag for en del af de efterfølgende praktiske øvelser på både manøvrebane og racerbane. Teorilektionerne er ligeledes kursisternes mulighed for at gå i dybden med enkeltområder.

Lær nye evner som motorcyklist

Blandt øvelser, der gennemgås på MC kursus niveau A kan blandt andet nævnes aktiv brug af kontrastyring, korrekt brug af synet (herunder fokuseringspunkter), flow, korrekt indstyring, maksimal nedbremsning, korrekt dosering af gashåndtaget, svingkørsel med nedlægning gennem grus med efterfølgende udskridning og meget, meget mere. Efter hver enkelt lektion/kørepas på racerbanen, er der som tidligere nævnt evaluering for det enkelte hold og holdets fast tilknyttede instruktør.

Mange kursister deltager mere end en enkelt gang på niveau A, da deltagelse på kursets niveau B kræver at man til fulde mestrer teknikkerne og færdighederne fra kursets niveau A. Ved afslutningen af kursets niveau A, kan kursisten få sin fast tilknyttede instruktørs vurdering af, hvor vidt kursisten menes at være kvalificeret til og/eller vil få væsentligt udbytte af kursets niveau B.

Kurset afsluttes med udstedelse af kursusbevis.
MC kursus niveau B er for de motorcyklister, der magter teknikken fra FDM MC kursus niveau A og gerne vil et skridt videre.

Forudsætning for deltagelse på FDM MC kursus niveau B, er kursusbevis for deltagelse på FDM MC kursus niveau A. På det køretekniske kursus FDM MC kursus niveau B, undervises der ligesom på niveau A i bredt anerkendte køretekniske færdigheder og teknikker. Programstrukturen og tidsskemaet er magen til kursets niveau A, hvor samme forhold mellem teorilektioner, manøvrebanekørsel, racerbanekørsel og pauser gør sig gældende. Kurset afvikles kun på FDM Jyllandsringen.

Kursets første dag

På kursets første dag, er der under morgenmaden, som er inkluderet i kursusgebyret, introduktion til kurset og hhv. teori, manøvrebane og racerbaneinstruktørerne. Dernæst inddeles kursisterne i hold på ca. 5 deltagere hver, hvor hvert hold tildeles en fast tilknyttet baneinstruktør som begge dage ved banelektionerne følger holdet.

Skærp dine evner som motorcyklist

På niveau B rettes opmærksomheden fortrinsvis mod skærpelse og finpudsning af de færdigheder og teknikker, kursisten på niveau A har modtaget undervisning i. Derudover undervises på Niveau B i avanceret køreteknik såsom bla. sene indbremsninger, bremsning med dyb nedlægning i sving, maksimal gasgivning ud af sving, korrekt positionering på cyklen, hang out, knee down og meget, meget mere. Niveau B henvender sig til motorcyklisten som ønsker at optimere og perfektionere sin kørsel.

Kurset afsluttes med udstedelse af kursusbevis.
"Ny motorcykel på en dag" kunne dette setup kursus også kaldes.

De færreste er vidende om motorcyklens mange muligheder for tilpasning til køreevner, temperament og vægt. Mange brugt købte motorcykler er helt fejljusterede ved salg, og mange motorcykelejere kører rundt på maskiner, der kan gøres til en god ven i hverdagen i stedet for et halvfarligt og delvis ustyrligt køretøj. De færreste kan forestille sig den forskel, der er på en optimalt justeret motorcykel kontra en, der er forkert justeret. På dette kursus lærer kursisten at indstille affjedring m.m. korrekt. Der er på kurset et roadracing værksted med mekaniker som gratis kan benyttes. Her findes alt i affjedrings olier i alle viskociteter uden beregning for kursisten.

Kursusdagen

Dagen starter med 2 timer i teorilokale. I teorilokalet gennemgås teorien bag et optimalt setup og der undervises i, hvordan dette udføres i praksis. Derefter 4 timer på øvelsesområdet med mekaniker og erfarne undervisere til justering af egen motorcykel. Husk din instruktionsbog / manual til motorcyklen.

På øvelsesområdet trimmes og justeres motorcyklerne. Kursisterne deles op i hold af 3 personer, som derefter trimmer gruppens motorcykler. Instruktørerne er konstant med på sidelinien og klar til at svare på spørgsmål. Efter justering prøves motorcyklen på landevejen, herefter skal der skrues lidt igen, ud at prøve det nye setup osv.

På banen er der mulighed for den sidste trimning. Dagens sidste 2 timer bruges her. Her er det normen, at kursisterne kører til og fra baneanlægget for at få de sidste småjusteringer på plads.

Program

09.30 - 10.00 Velkomst og kaffe
10.00 - 11.30 Teori omkring optimalt setup
11.30 - 12.00 Klargøring til justering
12.00 - 12.45 Frokost
12.45 - 16.00 Justering og test på offentlig vej
16.00 - 18.00 Justering og test på banen og offentlig vej
18.00 - 18.15 Afslutning